Kontakt/Dla Mediów

ORGANIZATOR:

Ethno Jazz Festival/WROCKfest.pl
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Nasze Miasto Wrocław

WNIOSKI AKREDYTACYJNE (tylko online):

https://forms.gle/by8uGEhtMc65Atny8

KONTAKT:

Kontakt z mediami / akredytacje dziennikarskie: wdrwiega@gmail.com
e-mail ogólny
: wrockfest@wrockfest.pl