Kontakt/Dla Mediów

ORGANIZATOR:

Ethno Jazz Festival/WROCKfest.pl/City Sounds:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Nasze Miasto Wrocław


KONTAKT:


Kontakt z mediami / akredytacje dziennikarskie: 
paula.booking@gmail.com
e-mail ogólny
: wrockfest@wrockfest.pl