Kontakt/Dla Mediów

ORGANIZATOR:

Ethno Jazz Festival/WROCKfest.pl/City Sounds:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Nasze Miasto Wrocław

WNIOSKI AKREDYTACYJNE (tylko online):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctI3R4_qZbjcBsimhGp6FgAV1RFY19lkdRDbKcpR0Eltb26g/viewform

KONTAKT:

Kontakt z mediami / akredytacje dziennikarskie: paula.booking@gmail.com
e-mail ogólny
: wrockfest@wrockfest.pl