Regulamin imprezy masowej

Regulaminy — By on 13 lutego 2010 17:11

Regulamin imprezy masowej

 

1. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na teren imprezy.
2. Na teren imprezy wstęp mają tylko posiadacze biletów uprawniających do uczestnictwa.
3. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, opakowań szklanych oraz ciężkich przedmiotów mogących zagrozić życiu ludzkiemu, kijów baseballowych, rurek, noży, środków odurzających, substancji psychotropowych.
4. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu oraz zakaz wnoszenia napojów w opakowaniach większych niż 0,5 l.
5. Zabrania się wnoszenia i używania wszelkiego sprzętu służącego do rejestracji audio-video.
6. Uczestnik nie może na terenie imprezy stwarzać zagrożenia życia innych widzów pod groźbą usunięcia go z terenu.
7. Uczestnik jest zobowiązany stosować się do zaleceń ochrony i organizatora
8. Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięku mogących spowodować uszkodzenie słuchu
9. W przypadku zagrożenia uczestnik ma obowiązek stosować się do instrukcji ewakuacji podanej przez ochronę.
10. Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się pracownikowi ochrony na jego prośbę.
11. Uczestnik ma obowiązek informowania organizatora lub pracowników ochrony o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego lub mienia.
12. Uczestnik ma obowiązek informowania ochrony o zauważonych pożarach.
13. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania w przypadku odwołania imprezy poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet.
14. Bilet nie podlega zamianie, niemożliwy jest także zwrot pieniędzy  w żadnym innym niż podany powyżej.
15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
16. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom będącym w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem narkotyków.
17. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
18. Organizatorem jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Nasze Miasto Wrocław, ul.Purkyniego 1, 50-155 Wrocław, NIP:8971560591

 

Tags:

Comments are closed.